Et toårigt projekt målrettet virksomheder i Sønderborgområdet kan se frem til 4,5 millioner støttekroner fra EU.

Lastbilkørsel og virksomhedernes energiforbrug står for en fjerdedel af den CO2-reduktion, som Sønderborgområdet skal gennemføre for at indfri ambitionen om at blive CO2-neutral i 2029.

Den opgave har netop fået en håndsrækning fra EU, der har bevilliget 4,5 millioner til projektet ZERO Industry, som Sønderborg Varme, Better Energy, ProjectZero og Sønderborg Kommune de kommende to år skal arbejde sammen om.

Håndsrækningen vækker glæde hos Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen:

- I Sønderborgområdet har vi siden 2007 i fællesskab arbejdet fokuseret med at nedbringe vores CO2-aftryk. Vores ambitiøse tilgang betød, at vi sidste år var blandt de første 10 europæiske byer til at få blåstemplet vores klimaplan af EU-kommissionen, og nu har vores projekt også fået støtte. Selvom vi er godt på vej mod nullet, er det dejligt med den ekstra medvind, det giver, når andre lægger mærke til, anerkender og støtter vores indsats, siger han.

Projektet har to hovedindsatser. Målet med begge indsatser er at finde rentable løsninger, der kan erstatte brugen af fossile brændstoffer med grønne alternativer.

Grøn produktion

For områdets produktionsvirksomheder handler det primært om at reducere forbruget af gas i produktionen. Sønderborg Varme arbejder allerede nu med at erstatte dele af virksomhedernes gasforbrug med grøn fjernvarme og samtidig lede virksomhedens overskudsvarme ind i fjernvarmenettet.

- Med pengene fra EU kan vi intensivere den indsats, vi allerede gør for at levere fjernvarme til og udnytte overskudsvarme fra områdets industrivirksomheder. Samtidig vil vi i projektet samarbejde med andre partnere, som skal se på muligheder for at hjælpe virksomhederne med også at reducere gasforbruget i den del af produktionen, hvor der er brug for højere temperaturer, end fjernvarmen kan levere, siger Erik Wolff, der er direktør i Sønderborg Varme.

Selv om det er virksomhederne, der er i fokus, kommer projektet også borgerne til gode. Hvis en virksomhed uden for det eksisterende fjernvarmenet har et tilstrækkeligt stort varmeforbrug, kan det nemlig betyde, at bliver økonomisk rentabelt at udvide fjernvarmenettet til virksomheden – og til nærliggende huse.

Samtidig er overskudsvarmen fra virksomheden et grønt og vigtigt supplement til fjernvarmen, som udnytter energien effektivt og giver en større forsyningssikkerhed, fordi forsyningen er spredt på mange forskellige kilder.

Ryd rækkeviddeangsten
Pengene fra EU skal ikke alene reducere de fossile brændstoffer i virksomhederne, men også på vores veje. Better Energy, der har et af Europas største testanlæg for solenergi i Sønderborg, skal stå i spidsen for en kortlægning af kørselsmønstre, ladebehov og deraf potentialet for at skifte lastbiler på diesel ud med elektriske lastbiler.

Allerede i dag er Danfoss gået over til el i deres danske lastbilpark, og håbet er, at flere vil følge efter.

- Vores teori er, at mange virksomheder i Sønderborgområdet har et kørselsmønster med ruter, hvor rækkevidden med el kan fungere fint i praksis. Det vil vi kigge nærmere ind i, og samtidig afsøge, hvordan vi som samfund får lavet den nødvendige lade-infrastruktur på den smarteste måde. Herunder hvad vi kan gøre for at øge incitamentet for at lade på de tidspunkter, hvor der er mest grøn strøm i elnettet, siger Lasse Netterstrøm, Head of Business Innovation ved Better Energy.

Projektet forventes at starte op til september og strække sig over to år.

FAKTA:
Sønderborg Kommune er udpeget som en af EU’s 112 mission byer, der skal inspirere andre europæiske byer til at styrke deres klimaindsats. I efteråret var Sønderborg blandt de 10 første af de 112 byer til at få blåstemplet sin klimaplan af EU-kommissionen – det såkaldte EU Mission Label.
På den baggrund søgte Sønderborg Kommune i samarbejde med ProjectZero 4,5 mio EU-kroner til projektet ”ZERO Industry”, som udføres i samarbejde med Sønderborg Varme og Better Energy, og det er den ansøgning, der nu er kommet positivt svar på.