For første gang mødtes nordtyske repræsentanter fra politik og erhvervsliv i Hamborg med de vigtigste aktører i Sønderborgs ProjectZero. Arrangementet, der fandt sted den 1. juni i den berømte Hamburg Business Club, gav en unik mulighed for udveksling og diskussion af bedste praksis og strategier på vejen til fremtidens CO2-neutrale by.

Sønderborg har de seneste år etableret sig som et foregangseksempel på omstillingen til et CO2-neutralt samfund og har modtaget anerkendelse i store dele af verden. Det ambitiøse mål med projektet er at have helt CO2-neutralt energisystem i 2029. Under arrangementet kunne de nordtyske gæster opleve på første hånd, hvordan Sønderborg forfølger målet, og hvilke tiltag, der allerede er implementeret.

Brian Seeberg, administrerende direktør for ProjectZero, understregede i sin tale betydningen af Sønderborgs model for andre byer, især i Nordtyskland:

"ProjectZero i Sønderborg viser, at energiomstillingen og den CO2-neutrale fremtid kan implementeres pragmatisk i byer og kommuner, og at det gavner både vores miljø, virksomheder og borgere. Vi vil gerne dele vores erfaringer for at støtte andre kommuner og byer i at nå lignende mål."

Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen lagde ikke skjul på, at han gerne ser et samarbejde med en by eller kommune lige syd for den danske grænse.

”Vi har 15 års erfaring fra ProjectZero, som vil være hel naturligt at bruge som udgangspunkt for at realisere vores vision om et grænseoverskridende klimasamarbejde med vores tyske naboer.”

Et rentabelt koncept
Arrangementet fandt sted på baggrund af den stigende globale betydning af bekæmpelse af klimaændringer. Da det haster med at udvikle klimavenlige løsninger, er det offentlig-private partnerskab ProjectZero i Sønderborg en eksemplarisk model for CO2-neutrale byer.

Kristina Haverkamp, administrerende direktør for det tyske energiagentur (dena), fremhævede den vigtige rolle, som Sønderborgs tilgang til klimabeskyttelse spiller:

"Sønderborg har vist, at omstillingen til vedvarende energi og bæredygtig byudvikling er et rentabelt koncept. Integration af forskellige teknologier og samarbejde mellem regeringer, virksomheder og borgere er afgørende for at imødegå udfordringerne i forbindelse med klimaændringer. Det er Sønderborg et inspirerende eksempel på."

Det offentlig-private partnerskabsprojekt ProjectZero har vist, at det er muligt at nå ambitiøse klimamål og samtidig fremme bæredygtig økonomisk udvikling. Et tæt samarbejde mellem offentlige og private aktører, som demonstreret i partnerskabet med Danfoss, er nøglen til at nå klimamålene og fremme bæredygtig udvikling.

Jürgen Fischer, president for Danfoss Climate Solutions, understregede industriens rolle i at opnå CO2-neutrale byer:

"Som virksomhed er vi stolte af at arbejde sammen med Sønderborg – på en meget konkret måde. For eksempel er vores produktionsfaciliteter i regionen allerede CO2-neutrale, spildvarmen fra vores datacenter ledes direkte ind i det lokale varmenet, og Sønderborg Sygehus kan reducere sine energiomkostninger betydeligt takket være genvinding af spildvarme. Med andre ord giver dekarbonisering også økonomisk mening."

Arrangementet gav også en platform for opbygning af partnerskaber og netværk mellem de nordtyske og danske repræsentanter. Muligheder for fremtidigt samarbejde og fælles projekter blev drøftet for yderligere at fremme implementeringen af CO2-neutrale løsninger.