Sidste år reducerede Sønderborgområdet CO2-udledningen med mere end 62.000 ton. Det fremgår af det netop offentliggjorte energi- og CO2-regnskab. Både borgere, virksomheder og offentlige institutioner er i fuld gang med at skifte til grøn energi, og samtidig har vi øget vores lokale produktion af grøn strøm og biogas.

Sønderborgområdet har nået en vigtig milepæl på vejen mod at gøre hele områdets energiforbrug CO2-neutralt i 2029. Den netop offentliggjorte energi- og CO2-rapport for 2023 viser, at vi siden 2007 har reduceret CO2-udledningen med 66 procent. Dermed har vi tilbagelagt 2/3 af vejen mod nullet.

- Da vi i fællesskab satte os det ambitiøse mål tilbage i 2007, syntes 2029 at være langt ude i fremtiden. Men med den nye milepæl på 2/3 nået, begynder vi for alvor at kunne se målstregen i horisonten. Kampen for at nå nullet har lige fra begyndelsen været en holdindsats, og det gør mig både glad og stolt, når vi på den måde illustrerer, hvor gode vi er til at samarbejde i Sønderborgområdet. Nu gælder det om at blive ved med at holde øjnene på bolden, siger borgmester Erik Lauritzen.

Allan Pilgaard-Jensen, der er programchef for ProjectZeros Masterplan, er enig:

- Resultatet i 2023 er lidt bedre end forventet, så det giver os en lidt større margen i forhold til de udsving, der altid vil være i så langstrakt et projekt. Det er en god følelse, og jeg er ikke i tvivl om, at vi når nullet. Men det kræver, vi gør os umage hver eneste dag, siger han.

Mere sol og vind
El står for en af de mest markante reduktioner i regnskabet. I Sønderborgområdet bruger vi mere el, end vi producerer. Men takket være de nye solcelleanlæg i Lysabild og Stevning dækkede vi sidste år 28 % af vores elforbrug med lokal produktion fra sol og vind mod 15 procent året før.

Det betød, at vi ikke skulle importere så meget el udefra. Samtidig var den importerede el grønnere end året før, og det er baggrunden for det store fald i udledningerne fra el.

De kommende år forventes elforbruget i Danmark at stige til det dobbelte som følge af den grønne omstilling. De fossile brændstoffer skal erstattes med grøn el til for eksempel biler, varmepumper og fjernvarme, ligesom datacentre og produktion af grønne brændstoffer kræver store mængder strøm. Derfor har Sønderborg Kommune udpeget 14 områder som mulige placeringer for fremtidige solcelle- og vindmølleprojekter.

I forvejen har lokale kræfter i mange år arbejdet med at få realiseret havvindmølleparken Lillebælt Syd. Den forventes at få etableringstilladelse i løbet af de kommende måneder.

- Det er meget vigtige projekter, som kan forsyne os med den store mængde grønne strøm, vi får brug for, siger Allan Pilgaard-Jensen, der er programchef for ProjectZeros Masterplan.

Tegl på biogas
I 2023 blev biogasanlægget i Kværs koblet på nettet, og netop biogassen har en stor del af æren for, at det er lykkedes vores virksomheder at nedbringe deres udledninger med 18 procent i forhold til 2022. Ikke alle virksomheder kan udelukkende bruge fjernvarme. Mange af vores produktionsvirksomheder har brug for højere temperaturer i deres fremstillingsprocesser. Det gælder for eksempel teglværkerne, der brænder sten ved over 1000 grader. Her er biogassen for alvor begyndt at erstatte den fossile naturgas.

Grøn varme til alle
Også borgernes brug af olie og gas til varme er godt i gang med at blive erstattet med grønnere alternativer. Målet er, at områdets olie- og gasfyr er skiftet ud med fjernvarme, lokalvarme eller varmepumper inden udgangen af 2029. I 2023 skrottede cirka 1400 gasfyret, mens 75 skiftede oliefyret ud.

- På varmeområdet er der de seneste år blevet iværksat en række initiativer, som vi forventer at kunne se resultaterne af i de kommende regnskaber, fortæller Allan Pilgaard-Jensen.

Blandt andet har Sønderborg Kommune, SONFOR, Sønderborg Varme, Broager Fjernvarme og ProjectZero i fællesskab gjort det lettere for den enkelte husstand at danne sig et overblik over mulige grønne varmekilder. Det er nemlig geografien, der afgør, hvad der er den bedste og billigste løsning.

Tidligere i år stiftedes Sønderborg Lokalvarme med det formål at undersøge muligheden for at etablere en kollektiv varmeløsning til nogle af de landsbyer, der ikke kan få traditionel fjernvarme.

Bilejere vilde med el
Meget tyder på, at en del af den forventede stigning i det fremtidige elforbrug går til opladning af biler. Energi- og CO2-regnskabet viser nemlig, at folk i Sønderborgområdet for alvor har taget elbilen til sig. 41 procent af de nye biler, der blev solgt i 2023, var elbiler. Det betyder, at andelen af elbiler i vognparken er vokset fra 3 til 5 procent, hvilket er lidt under landsgennemsnittet.

- Heldigvis kan vi se på bilsalget for første halvår af 2024, at vores forhandlere sælger flere elbiler end i resten af landet. Ikke færre end 62 procent af de nye biler, der er solgt i Sønderborgområdet i år, er elbiler, siger Allan Pilgaard-Jensen

Derimod er det gået den forkerte vej for udledningerne fra varebiler, landbrugsmaskiner og tung transport. Det skyldes dog, at antallet af erhvervskøretøjer nu opgøres efter brugerens i stedet for ejerens adresse. Den metode giver et mere præcist, men også højere tal.

FAKTA:

CO2 reduktionerne frem til 2029 skal primært ske inden for nedenstående fire områder.

Bygninger


  •  Gas- og oliefyr udskiftes med varmepumper, fællesvarme eller fjernvarme

  • Energieffektivisering (fx isolering, vinduer mv)

  • Mindre forbrug pga. ændret adfærd

Transport


  • Fossile biler skiftes til elbiler

  • Grønne lastbiler og varebiler

  • Reduceret kørsel, fordi folk kører sammen, tager cyklen eller går

Erhverv


  • Skift til grøn energi (biogas og el)

  • Energieffektivisering/elektrificering

  • Genbruge overskudsvarme

Energi

  • Alt energi skal komme fra grønne energikilder