Når der ikke er isolering på varmerørene, vil det typisk betyde et større varmeforbrug. Dette kan undgås ved at få dem isoleret. Se her hvordan du ser, om dine varmerør skal efterisoleres.

Rørisolering

Emne: