Hvert år opgør vi alle udledningerne for det forgangne år, så vi kan se, om det går den rigtige vej. Det gør det. Ved udgangen af 2022 havde områdets borgere, virksomheder og institutioner i fællesskab reduceret udledningen fra 2007, hvor ProjectZero blev født, med 57 procent.

 

300000 ton

tilbage

57 %

mindre CO2

På nogle områder overgik vi forventningerne til 2022.  Det gælder ikke mindst, når det kommer til at skifte olie- og gasfyr ud med et grønnere alternativ som fjernvarme eller varmepumpe. I 2022 skrottede ikke færre end 847 husstande deres gasfyr, mens 108 skiftede deres oliefyr ud. Målet er, at der ikke er flere olie- og gasfyr tilbage ved udgangen af 2029.

Til gengæld er udledningen fra personbiler ikke som ventet faldet, men i stedet steget to procent. Det skyldes dels, at folk ikke arbejder så meget hjemmefra som under COVID-nedlukningerne og derfor kører mere. Men det skyldes også, at sønderborgerne ikke er så hurtige til at skifte til el-biler. I Sønderborgområdet udgjorde elbiler kun 3 procent af bilparken, mens landsgennemsnittet lå på 4. Dertil kommer, at bilejerne tilsyneladende ikke altid skrotter benzin- og dieselbilen, når de køber elbil.

Selv om det stadig kræver en stor indsats at komme i nul i 2029, er det dog ikke Sønderborgområdets husstande, institutioner og virksomheder, der alene skal sørge for hele den resterende reduktion på ca. 300.000 ton. Sideløbende arbejder områdets varme- og forsyningsselskaber nemlig på en omlægning af energisystemet, der skal være med til at nedbringe energiforbruget og fjerne CO2-udledningen.

Fjernvarmen skal være helt CO2-neutral, og målet er, at op til 40 procent af fjernvarmen skal komme fra overskudsvarme fra områdets virksomheder.

Samtidig skal Sønderborgområdet producere mere grøn energi i form af biogas, vind, sol og bæredygtige brændstoffer fra et nyt Power-to-X anlæg.

I klimaregnskabet for 2022 kan man se den positive effekt fra biogasanlægget i Glansager, og i år er Kværs-anlægget koblet på gasnettet. De kommende områder med solcelle- og vindmølleanlæg er også vigtige.

Læs klimarapporten for 2022

Milepæle mod nullet

2007
700.000 ton C02

 

 

 

2015
501.000 ton

 

 

2022
300.000 ton

 

2029
0 ton