Med ProjectZero-visionen har vi givet hinanden håndslag på, at vores energisystem skal være CO2 neutralt i 2029, og at vores opskrift på grøn omstilling bliver løftestang til at udbygge områdets grønne førerposition, styrke vores erhvervsliv og tiltrække nye virksomheder. ProjectZero bygger på et stærkt lokalt engagement og samarbejde, og dette unikke fællesskab er fundamentet for, at missionen lykkes. 

 

Vores opskrift

Da Sønderborgområdet tilbage i 2007 gav hinanden håndslag på, at vi i fællesskab vil bidrage til at reducere verdens udledning af CO2 ved at gøre områdets samlede energiforbrug CO2-neutralt i 2029, var der ikke mange danske kommuner, der havde en plan for deres klimaindsats. Det har alle kommuner i dag.

Derfor er det ikke, det vi gør, som trækker mennesker fra det meste af verden til Sønderborgområdet for at hente inspiration til deres grønne omstilling.

Det er måden, vi gør det på.

Vores opskrift består af tre trin og er egentlig ganske enkel. Opskriften er ikke bare grøn. Den er også omkostningseffektiv. Vi kan lave vores grønne omstilling for cirka halv pris af, hvad det koster, hvis vi ikke havde haft fokus på energieffektivitet først.

Tre trin til grøn omstilling

Energieffektivitet

Vi nedbringer energibehovet ved at spare på energien og elektrificere biler, varmeforsyning og andet, der bruger fossile brændstoffer. Den grønneste – og den billigste – energi er nemlig den energi, man ikke bruger.

Sektorkobling

Sideløbende skaber vi et sammenhængende energisystem, hvor vi blandt andet genbruger den energi, der allerede er skabt. Målet er, at 40 procent af fjernvarmen i 2029 kommer fra overskudsvarme. Derudover handler sektorkobling om at effektivisere ved at udnytte energistrømme på tværs af sektorer bedst muligt. For eksempel fange CO2 fra afbrænding af halm og flis og bruge den sammen med brint til produktion af grønne brændstoffer.

Producer grøn strøm

Den strøm, vi bruger, skal være grøn.

VORES PLAN

Visionen om et CO2-neutralt energisystem er omsat til handling i den detaljerede Masterplan2029, der beskriver, hvordan vi skal nå nullet i 2029. Vi når ikke nullet ved tilfældigheder, men gennem en målrettet og dedikeret indsats, som vi kan se og måle resultaterne af.  Det er også sådan, at vi kan lykkes med at holde momentum på et så stort og ambitiøst projekt, der strækker sig over 22 år.

Nedenfor er reduktionsmålene fra 2020 til 2029 på vores 4 overordnede indsatsområder. Det er ikke alle mål, der går helt i nul. Sønderborgområdet vil ikke være helt CO2-frit i 2029. Men kommunen vil være CO2-neutral, fordi vi producerer mere biogas og grønne brændstoffer, end vi selv skal bruge. Dermed bidrager vi til at gøre det nationale energisystem CO2-neutralt, og den overskydende energi bidrager derfor positivt til klimaregnskabet.

Læs Masterplanen – kort fortalt

 

Mål for reduktion 2020 til 2029

Bygninger
28.000 til 0 ton

Udskiftning af gas- og oliefyr, energirenoveringer og mindre forbrug pga. ændret adfærd

 


Transport
133.000 til 106.000 ton

Skift til elbiler, grønne lastbiler og varebiler, effektiviseret kørsel, reduceret kørsel

Erhverv
56.000 til 6000 ton

Energieffektivisering, elektrificering, genbrug af overskudsvarme, skift til grøn energi

Energi
129.000 til 0 ton

Al energi skal komme fra grønne energikilder som  for eksempel vindmøller, solcelleanlæg og biogas

Vores organisation

Lige fra begyndelsen har ProjectZero bygget på et stærkt lokalt engagement og samarbejde, og der er mennesker bag hver eneste besparelse, vi lykkes med. Det gælder blandt andet de borgere, der har skiftet deres gasfyr ud med grønne alternativer, virksomhedsejere, der har fundet veje til at genbruge deres overskudsvarme og medarbejderne i områdets forskellige forsyningsselskaber, der arbejder sammen på tværs for at skabe de grønneste løsninger for fremtiden.

Det gælder også de flere end 75 mennesker, der året igennem bidrager med deres faglighed og gode ideer i Masterplanens arbejdsgrupper.

Hver arbejdsgruppe er koncentreret om ét fokusområde. Det kan for eksempel være persontransport. Her sidder blandt andet bilforhandlere, FDM, kommunale fagfolk og repræsentanter for elbilforeningen og finder ud af, hvilke tiltag, der skal gøre det lettere at være elbilsejer i Sønderborg Kommune. Arbejdsgruppen har deres eget specifikke mål, der er en del af det overordnede mål for transport.

I ProjectZero monitorerer vi arbejdsgruppernes fremskridt. Vi samler hvert år alle CO2- og energireduktioner i vores klimaregnskab, der beskriver status på indsatsområderne. Målsætningen for de enkelte områder evalueres og justeres herefter på baggrund af resultaterne i klimaregnskabet.

Sammen når vi nullet i 2029