ProjectZero er et offentligt privat partnerskab mellem Sønderborg Kommune samt Bitten & Mads Clausens Fond. ProjectZero er forankret i sekretariatet, hvor et lille team af medarbejdere sørger for at koordinere og monitorere rejsen mod nullet samt bringe de mennesker, ideer og projekter sammen, der skal sikre nullet i 2029. 

Medarbejdere

Allan Pilgaard-Jensen

Programchef for Masterplanen

Malene Lemann

Chef for Kommunikation og Borgerinvolvering

Anne Branderup

Seniorkonsulent

Morten Vendelbo Jepsen

Senior Projektleder

Anja Kulby Rick

Administrations- og projektkoordinator

Esther Victoria Nielsen

Studentermedhjælper i Kommunikation

Leen Aburashed

Studentermedhjælper i Kommunikation

Project Zero Fonden

ProjectZero er juridisk overordnet forankret i Project Zero-Fonden, som i 2008 blev etableret med indskud fra SE, Bitten & Mads Clausens Fond, DONG Energy og Nordea-fonden. Bestyrelsen er konstitueret for en 4-årig periode som følger per. 21. marts 2022:

 • Lars Tveen (formand), udpeget af Bitten & Mads Clausens Fond
 • Erik Lauritzen (næstformand), udpeget af Sønderborg Byråd
 • Henrik Bindslev, udpeget af SDU Syddansk Universitet
 • Per Egebæk Have, udpeget af Bitten & Mads Clausens Fond
 • Tage Petersen, udpeget af Sønderborg Byråd
 • Bente Holm Skylvad, udpeget af Fondens bestyrelse
 • Ellen Trane Nørby, udpeget af Sønderborg Forsyning og Fondens bestyrelse

Læs mere om Fondens lovpligtige redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens §77a

Project Zeros bestyrelse

Project Zero A/S udgør den operative del af ProjectZero-strukturen, fokuseret på at omsætte strategier til handleplaner og den efterfølgende eksekvering. Project Zero A/S har sin egen bestyrelse, udpeget årligt af Project Zero-Fonden. Project Zero A/S bestyrelsen er konstitueret som følger per. 21. marts 2022:

 • Hans Lehmann, formand
 • Asger Romme (næstformand), formand, Natur-, Klima & Miljøudvalget, Sønderborg Kommune
 • Morten Vestergaard, underdirektør, Broager Sparekasse
 • Christian Udby, direktør, Sønderborg Forsyning
 • Torben Christensen, Chief Sustainability Officer & Head of Global Services, Danfoss
 • Søren Skov Bording, director, Center Denmark