Privatlivspolitik 

Projekt Zero A/S indsamler og behandler en række personoplysninger. Det er oplysninger indhentet når du deltager i borgermøder, konkurrencer, undersøgelser og lignende, når du besøger Project Zeros hjemmeside, Facebook og LinkedIn eller når du abonnerer på nyhedsbreve og deltager i konkurrencer.  

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Project Zero A/S er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, og du kan kontakte os på den følgende adresse, via telefon eller e-mail: 

Project Zero A/S 

CVR-nr.: 29 21 56 42 

Videnshuset 

Nørre Havnegade 43 

6400 Sønderborg 

Telefon: 31 68 30 90 

E-mail: post@projectzero.dk 

 

Efterfølgende betegnes vi som PZ. 

 

Personoplysninger om fysiske personer, som deltager i borgermøder m.v.  

PZ behandler oplysninger om fysiske personer, der deltager i borgermøder, konkurrencer, undersøgelser eller lignende vedrørende bæredygtig omstilling.   

Formål og behandlingsgrundlag 

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at kunne identificere og kommunikere med de fysiske personer, der deltager i borgermøder, konkurrencer, undersøgelser og lignende vedrørende bæredygtig omstilling. Formålet med behandlingen er derudover også at indsamle data til brug for PZ’s aktiviteter.  

Denne behandling af personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.  

 

Kategorier af personoplysninger 

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig i forbindelse med tilmelding eller deltagelse i borgermøder, konkurrencer, undersøgelser og lignende vedrørende bæredygtig omstilling.  

Kategorier af personoplysninger, som behandles er: 

  • Identifikationsoplysninger (fulde navn) 
  • Kontaktoplysninger (adresse, telefon og e-mailadresse) 
  • Oplysninger om energiforbrug 
  • Oplysninger om boligtype og varmekilde i privat bolig 
  • Oplysninger om transportmidler (bilers drivmidler, elcykel og lignende),  
  • Oplysninger om madvaner, genbrugsvaner og transportvaner.  

Sletning af personoplysninger 

Personoplysningerne slettes senest det løbende år + 5 år efter den fysiske persons deltagelse i borgermødet, konkurrencen, undersøgelsen eller lignende arrangement vedrørende bæredygtig omstilling. Hvis oplysningerne er indhentet i forbindelse med et EU-projekt, og skal gemmes i en længere periode efter projektets afslutning, følges projektets anvisninger, medmindre disse åbenbart er i strid med databeskyttelsesreglerne.   

Oplysningerne slettes, når der ikke længere er et behandlingsgrundlag dog senest løbende kalenderår + 5 år regnet fra indsamlingen. 

 Modtagere af personoplysninger 

Oplysningerne deles i et nødvendigt omfang med leverandører af informationsaktiver, der i så fald er databehandler. Registrering af deltagelse i borgermøder, konkurrencer, undersøgelser eller lignende deles med kommunen (som udgangspunkt Sønderborg Kommune), EU-institutioner og andre relevante samarbejdspartnere.  

Oplysninger om hjemmesidebesøgende og nyhedsbrevsabonnenter  

PZ behandler oplysninger om fysiske personer, som besøger på PZ’s hjemmeside, Facebook og LinkedIn, samt oplysninger om fysiske personer, som abonnerer på nyhedsbreve og deltager i konkurrencer.  

Formål og behandlingsgrundlag 

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at forbedre brugeroplevelsen ved besøg på PZ’s hjemmeside, Facebook og LinkedIn. Derudover indsamles oplysningerne til brug for statistiske formål og til brug for udvikling af hjemmesiden. Formålet med behandling af personoplysninger om abonnenter er at udsende relevante nyhedsbreve. 

Behandlingsgrundlaget for behandling om oplysninger om hjemmesidebesøgende er interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. og for abonnenter af nyhedsbreve samtykkereglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. For oplysninger om anvendelse af cookies på hjemmesiden henvises til vores cookiepolitik, der findes her. 

 

Kategorier af personoplysninger 

Personoplysningerne indsamles direkte fra dig, når du besøger PZ’s hjemmeside, Facebook eller LinkedIn, og du spørges om du vil give samtykke til modtagelse af nyhedsbreve eller deltagelse i en konkurrence.  

 

Kategorier af personoplysninger, som behandles for hjemmesidebesøgende er: 

  • IP-adresser 
  • Oplysninger om hvor og hvor længe du har været på hjemmesiden.  

Kategorier af personoplysninger, som behandles for nyhedsbrevsmodtagere er: 

Identifikationsoplysninger (fulde navn) 

Kontaktoplysninger (e-mailadresse) 

 

Retten til at trække samtykke tilbage 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at benytte link i de udsendte nyhedsbreve eller ved henvendelse til PZ via de ovenstående kontaktoplysninger.  

Sletning af personoplysninger 

Oplysninger om hjemmesidebesøgende slettes senest 2 år efter log in på siden. Oplysninger om abonnenter af nyhedsbreve slettes automatisk efter 2 år eller når behandlingsgrundlaget ophører, hvilket typisk vil være, hvis et samtykke til modtagelse af nyhedsbreve tilbagekaldes. Samtykket opbevares dog efterfølgende, med henblik på at kunne dokumentere, at et lovligt samtykke er indhentet.  

Modtagere af personoplysninger  

Oplysninger om hjemmesidebesøgende og abonnenter på nyhedsbreve deles alene med leverandøren af hjemmesiden og hostingudbyderen.  

 

Overførsel til tredjelande 

Personoplysningerne deles ikke med nogen modtager uden for EU. PZ benytter dog Microsoft 365, der i et vist omfang er hosted i Storbritannien. 

 

Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  

 

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte PZ via de ovenstående kontaktoplysninger. 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) (Artikel 15) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) (Artikel 16) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.  

Ret til sletning (Artikel 17) 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

 Ret til begrænsning af behandling (Artikel 18) 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis det er tilfældet, må vi fremover kun behandle oplysninger – ud over opbevaring – i en række konkrete tilfælde.  

Ret til indsigelse (Artikel 21) 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) (Artikel 20) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.  

Ret til at klage 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, PZ behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning her: https://www.datatilsynet.dk