ProjektZero indsamler og behandler en række personoplysninger, som kan henføres til dig. Det sker f.eks. hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer og undersøgelser eller interagere med vores annoncer på sociale medier og Google.

Personoplysninger bruges kun i forbindelse med den afholdte aktivitet, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Navn og adresse, e-mail, køn og alder, IP-nummer og hvilke sider du klikker på samt interesse, holdning og kendskab til emner inden for grøn omstilling.

Oplysningerne bruges til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og nyheder, der er tilpasset dine interesser.

Videregivelse af oplysninger

Personoplysninger videregives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger uden, at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, tilmelding eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

Vi benytter tredjeparter til opbevaring og behandling af data eksempelvis i forbindelse med nyhedsbrev og konkurrencer. En tredjepart behandler dine oplysninger på vegne af ProjectZero og må derfor ikke anvende dem til egne formål. Vi har indgået databehandleraftaler med alle vores databehandlere (tredjeparter).

Periode for opbevaring

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen.

Kontakt vedrørende personoplysninger

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som vi behandler om dig, skal du rette henvendelse på post@projectzero.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Henvendelse til:

Project Zero A/S

Videnshuset

Nørre Havnegade 43

6400 Sønderborg

Telefon: 12 34 56 78

Email: post@projectzero.dk