I Sønderborg udvikler vi et intelligent og integreret energisystem, der er nøglen til at komme i mål på den mest omkostningseffektive måde.

Det handler om at skabe et system, hvor vi bruger energien så effektivt som muligt, så vi ikke skal producere mere end nødvendigt. For elektrificeringen kræver enorme mængder strøm og kun ved at få de forskellige dele af systemet til at spille rigtigt sammen, kan vi balancere produktion og forbrug optimalt.

Målet med det integrerede energisystem er også at minimere områdets samlede energiomkostninger. Det gør vi for eksempel ved at udnytte overskudsvarmen fra det kommende renseanlæg til at opvarme boliger med fjernvarme. Det samme gør sig gældende for strøm, når vi sørger for, at strømmen bliver brugt til de rigtige ting på de rigtige tidspunkter. Så undgår vi at investere mere i produktion og infrastruktur end nødvendigt, og det er med til at holde strømprisen nede.

Elementerne i vores energisystem

Fjernvarme i ét system

Sønderborgområdets fjernvarmeforsyning leveres af 3 udbydere, der har hvert deres net. Udbyderne arbejder dog på at få sammenkoblet og digitaliseret de tre net, så vi kan bruge vores fjernvarmesystem mest optimalt. For eksempel til at lede genbrugsvarme fra industrien og Power-to-X-anlægget over i fjernvarmenettet.
Læs mere

 

 

Fremtidens renseanlæg

Spildevandet fra et nyt renseanlæg, der forventes færdig i 2028, kommer til at spille en vigtig rolle i vores energiforsyning. Det er nemlig muligt at trække varme ud af spildevandet og overføre det til vores fjernvarmenet. Det rensede spildevand kan desuden udnyttes i et Power-to-X anlæg og dermed også bidrage til områdets sektorkobling.
Læs mere

Power-to-X anlæg

Et kommende anlæg skal producere grønt brændstof til blandt andet fly og skibe. Produktionen af grønt brændstof er en måde at lagre strømmen på, når vi producerer mere strøm, end vi bruger. Anlægget genbruger vores rensede spildevand og den CO2, vi kan indfange fra for eksempel vores affaldsforbrænding. Og overskudsvarmen ledes ind i fjernvarmenettet.

Lillebælt Syd Vindmøllepark

Den kommende vindmøllepark Lillebælt Syd skal både levere grøn strøm til Sønderborgområdets borgere, institutioner og virksomheder og til et planlagt Power-to-X anlæg på Nordals.
Læs mere

Biogas anlæg

Biogas er en vigtig energikilde i de dele af industrien, der har brug for høje temperaturer i produktionen.  I Sønderborgområdet har vi siden slutningen af 2022 haft to biogasanlæg – et i Glansager og et i Kværs – koblet på gasnettet.

Vedvarende energi på land

14 områder er som forslag i den kommende kommuneplan udlagt til opførelse af nye solcelle- og vindmølleparker. Udpegningen er en del af regeringens plan om at firedoble vedvarende energi på land, så vi i 2029 udelukkende har grøn strøm.