En ny vindmøllepark i farvandet mellem Als og Fyn er en væsentlig brik i puslespillet for at nå nullet. 

140000

husstandes forbrug er vindmølleparkens kapacitet

2028

forventes vindmølleparken at stå klar

600 GWh

forventes vindmølleparken at levere til elnettet.

Vindmøllepark kan stå klar i 2028

Den grønne omstilling betyder en væsentlig stigning i elforbruget. Ikke alene bliver der langt flere elbiler, varmepumper og andre elektriske erstatninger for fossile brændstoffer. Der er også brug for grøn strøm til at kunne udnytte de muligheder, teknologien allerede i dag giver os for at genbruge for eksempel spildevand og CO2, så det bliver en ressource i stedet for et affaldsprodukt. Det kaldes sektorkobling.

Når Lillebælt Syd Vindmøllepark står klar, vil den kunne producere 160 MW grøn strøm, hvilket svarer til, at den kan forsyne 140.000 husstande.

Planen er, at de store mængder vindmøllestrøm både skal forsyne et nyt Power-to-X på Nordals, og samtidig levere grøn strøm til elnettet til Sønderborgområdets borgere, institutioner og virksomheder. Power-to-X anlægget skal producere grønne brændstoffer og spiller ligesom Lillebælt Syd Vindmøllepark en hovedrolle i planerne om områdets sektorkobling.

 

Strømmen fra vindmøllerne bliver transporteret gennem et søkabel til en transformerstation ved Lavensby Strand ved Nordals, og herfra videre i mindre, nedgravede landkabler til Svenstrup og Fynshav, hvor det kobles på Energinets eksisterende transmissionsnet mellem Sønderborg og Fyn.

SONFOR og European Energy er gået sammen om at udvikle, etablere og drifte vindmølleparken i det fælles selskab Lillebælt Vind A/S. Det er planen, at vindmølleparken står klar i 2028. Før byggeriet kan begynde, skal Energistyrelsen give tilladelse, og Lillebælt Vind A/S forventer, at svaret på ansøgningen om tilladelsen kommer i løbet af 2024.

Læs mere om Lillebælt Syd

Vindmøllepark i farvandet mellem Als og Fyn er en væsentlig brik i puslespillet for at nå nullet.