Den energi, vi bruger, skal være grøn

Uanset hvor gode vi er til at spare på energien og genbruge den, skal vi stadig bruge en masse energi Derfor er det vigtigt, at vi sørger for, at vi i fremtiden kan opfylde hele vores energibehov med grøn energi fra vindmøller, solcelleparker og biogasproduktion.

Den bedste måde at sikre, at vi kan få 100 procent grøn energi, er at vi selv producerer så meget som muligt. Derfor har vi i dag to biogasanlæg i henholdsvis Kværs og Glansager – og derfor er der både planer om en havvindmøllepark i Lillebælt øst for Als og for yderligere vindmølle- og solcelleparker på land.

Flere af områdets virksomheder har også planer om egne solceller og vindmøller, så omstillingen sker i samspil mellem virksomheder og Sønderborg Kommune.