Vi skal væk fra fossile brændstoffer og over på grøn el

Vi skal erstatte de fossile brændstoffer med grønne energikilder. Allerede i dag er en del af vores fjernvarme og elektricitet grøn, og målet er, at alle stikkontakter i Sønderborgområdet fra 2029 kun indeholder strøm fra vedvarende energi som vindmøller og solceller, og at vores fjernvarme også er CO2-neutral. Derfor giver det god mening set med klimabriller at skifte benzinbilen ud med en el-bil og erstatte olie- eller gasfyret med fjernvarme eller en varmepumpe.

På landsplan skal alle private gasfyr være skrottet i 2035. I Sønderborg er vi mere ambitiøse og siger 2029. Naturgassen skal være forbeholdt vores virksomheder, der har brug for så høje temperaturer i deres produktion, at de ikke kan klare sig med fjernvarme eller varmepumper.