Vi skal genbruge den energi, vi allerede har produceret.

Det er ikke kun brugt tøj og kasserede møbler, der kan få nyt liv. Vi kan faktisk også genbruge vores energi, så vi får mere værdi ud af den energi, vi har brugt ressourcer og CO2 på at producere.

Flere af Sønderborgområdets industrivirksomheder bruger for eksempel biogas i deres produktion. Når biogassen brændes af, dannes der store mængder varme, som virksomheden kan genbruge til opvarmning af sine lokaler. Det giver en mindre varmeregning for virksomheden, men det er også med til at holde energiforbruget i Sønderborg nede, fordi der skal produceres mindre varme.

Der findes også virksomheder, der har så meget overskudsvarme, at de ikke selv kan bruge det hele. Derfor arbejder vi i Sønderborgområdet sammen om at skabe ét sammenhængende energisystem på tværs af sektorer, så vi kan udnytte overskudsvarmen bedst muligt ved at lede den ind i vores fjernvarmenet. Forventningen er, at op til 40 procent af vores fjernvarme kommer fra overskudsvarme i 2029.