I ét år sparede mere end 100 familier i gennemsnit hver et ton CO2 ved at deltage i et rådgivningsforløb, der gjorde dem ekstra opmærksomme på deres daglige energiforbrug. De gode vaner fortsatte efter forløbet.

En del af: Skift energi og Spar energi

2009

Projektet med Zerofamilierne kørte over ét år

1 ton

CO2 sparede hver familie i gennemsnit

115

familier meldte sig til at blive en ZEROfamily.

Den grønne bevidsthed fik et boost

Ikke færre end 115 familier meldte sig, da ProjectZero i 2008 søgte efter nye grønne rollemodeller, der kunne inspirere resten af Sønderborgområdets indbyggere til at spare på energien – og dermed på deres C02-aftryk.

Hele det følgende år deltog familierne i et særligt tilrettelagt forløb med temamøder, energirigtig rådgivning, udfordringer, sparring og konkurrencer for at klæde dem bedst muligt på til at skære i deres energiforbrug.  Hver familie lavede deres egen handleplan og bevæbnet med måleudstyr, gik jagten herefter ind på husstandens el-syndere og dårlige vaner. Familierne kunne dagligt følge deres eget energiforbrug.

Allerede efter de første tre måneder havde familierne i gennemsnit opnået en CO2-reduktion på 10 % – udelukkende ved at ændre deres vaner. Men det fik dem heldigvis ikke til at hvile på laurbærrene. Da 2009 var omme, havde familierne således gennemsnitligt reduceret deres el-forbrug med 25 % og deres vand-forbrug med 45%. Det svarer til 1 ton CO2 per familie.  

Projektet havde – udover at få familierne til at bruge mindre energi – også det mål at skabe 100 ambassadører for ændringer af familiens daglige vaner. 

En opfølgning, som blev lavet et år efter projektets afslutning, konkluderede, at en stor del af Zerofamilier havde holdt fast i at huske at slukke lyset, spare på vandet og andre gode, grønne vaner.