Fremtidens renseanlæg er ikke alene bedre til at rense spildevandet, det kan også omdanne spildevandet fra at være et spildprodukt til at gøre nytte i lokalsamfundet. Et moderne renseanlæg er med til at levere teknisk vand til produktion af grønne brændstoffer, energi til forbrugere og varme til fjernvarmenettet.

 

En del af: Genbrug energi

2028

Her skal rensningsanlægget står klar.

40 %

af områdets varmebehov skal dækkes med overskudsvarme.

Del af den grønne omstilling

SONFOR er i gang med at revurdere planen for håndteringen af spildevand i Sønderborgområdet for at skabe et rensesystem, der bidrager positivt til vores natur og vores lokalsamfund. På et moderne, digitaliseret renseanlæg vil spildevandet både blive renset mekanisk, biologisk og kemisk. Dermed udleder vi meget mindre i farvandene omkring os og lever op til de skærpede krav for udledning.

Renseanlæg er også en vigtig brik i den grønne omstilling. Spildevandet fra anlægget kan nemlig komme til at spille en vigtig rolle i vores fremtidige energiforsyning, da det er muligt at trække varme ud af spildevandet og overføre det til vores fjernvarmenet. Det rensede spildevand kan desuden udnyttes i et Power-to-X anlæg og dermed blive en ressource, der også bidrager stærkt til områdets sektorkobling.

Derved vil renseprocesserne ikke alene blive effektiviseret, men vi kan også udnytte ressourcerne på tværs af sektorer, så vi optimerer og sparer energi – til gavn for os alle.

Læs mere