Et frivilligt korps af ambassadører blev uddannet til at hjælpe bæredygtigheden på vej i områdets boligforeninger. 

En del af: Genbrug energi og Spar energi

48

frivillige beboere hjælper bæredygtigheden på vej.

5500 ton

CO2-reduktion er målet

6

Alle områdets 6 boligforeninger deltager i initiativet

Beboere planter grønne ideer i boligforeningerne

Deleøkonomi, blomstrende grønne fællesområder, havefester, ”grøn”, inddragelse af børn og flere udendørs tørresnore. Ideerne var mange, da ProjectZero og områdets boligforeninger i 2020 samlede et frivilligt korps af beboere til en uddannelsesdag, hvor de blev klædt på til at være grønne ambassadører i deres boligafdeling. 

Siden har ambassadørerne deltaget i en række arrangementer om alt fra affaldssortering til elbiler. 

I ambassadørernes jobbeskrivelse står, at de skal arbejde for social bæredygtighed, et bedre miljø, lavere energiforbrug og mindre CO2-udslip. De skal ikke agere eksperter, men gennem deres grønne engagement skal de være med til at inspirere deres naboer og initiere tiltag i deres egen boligforening. Det kan for eksempel være bede med blandede blomster, der fremmer biodiversiteten, som nogle af de grønne ambassadører i Nordals Andelsboligforening har taget initiativ til. 

De grønne ambassadører er en del af det EU-finansierede HAPPI-projekt, der involverede alle seks boligforeninger i Sønderborgområdet. I løbet af projektets 3 år lykkedes det boligforeningerne i fællesskab at lave energibesparelser for 115 GWh gennem renoveringer og adfærdsændringer. Det svarer til en årlig reduktion af boligforeningernes CO2-udslip med 1.640 ton.  

Selv om projektet er slut, er der stadig aktive grønne ambassadører. Flere af boligforeningerne har nemlig valgt at bygge videre på initiativet.