Den 4. september inviterer ProjectZero interesserede borgere på en bustur til Vindtved-møllerne i Sæd. Deltagerne får mulighed for at opleve vindmøllerne på tæt hold og tale med nogle af de naboer, der bor tættest på møllerne.

Hvordan er det egentlig at være nabo til vindmøller? Det spørgsmål er blevet debatteret i flere landsbyer, efter Sønderborg Kommune før sommerferien udpegede 14 potentielle placeringer for nye solcelle- og vindmølleanlæg som led i regeringens aftale om en firdobling af vedvarende energi på land i 2030. Udpegningerne er med i det forslag til kommuneplan, der i øjeblikket er i høring.

Nu får interesserede muligheden for at opleve vindmøllerne helt tæt på og snakke med naboerne til de 150 meter høje Vindtved-møller ved Sæd i Tønder. ProjectZero har nemlig taget Lars Thomsen fra Sæd-Ubjerg Lokalråd på ordet. Han opfordrede i marts de 200 deltagere ved et borgermøde i SFS-hallen til at komme og opleve møllerne på tæt hold, og det er lige netop formålet med den bus, der sendes afsted fra Sønderborg den 4. september.

- En del af deltagerne på borgermødet i marts gav udtryk for, at de har svært ved at forestille sig, hvordan det er at bo tæt ved møllerne. For eksempel hvor meget man kan høre dem. Det håber vi, de kan få opklaret på denne tur, siger Malene Lemann, kommunikationschef i ProjectZero.

  De seks Vindtved-møller er 150 meter høje og har en rotordiameter på 126 meter. De producerer en strømmængde, der næsten svarer til det samlede forbrug for alle private husstande i Tønder Kommune.

  Borgerne i lokalområdet var i begyndelsen var meget delte i spørgsmålet om placeringen af møllerne, og det fik Lokalrådet i Sæd-Ubjerg til at gå ind i en længere proces med de lokale indbyggere og udviklerne omkring en aftale. Det mundede ud i, at lokalområdet fik en økonomisk kompensation, der er brugt på at udvikle området med blandt andet fællesfaciliteter og en cykelsti.

  Busturen er et af flere arrangementer for borgere omkring opførelsen af vedvarende energianlæg. I slutningen af august inviterer Sønderborg Kommune til 3 borgercaféer, hvor man på uformel vis kan få mere at vide om de vedvarende energianlæg i kommuneplanforslaget.

  Hvis lokalplansforslaget bliver vedtaget i efteråret, og et eller flere af områderne vækker interesse hos potentielle opstillere, vil de berørte lokalsamfund blive inddraget i processen.

  FAKTA:
  Busturen foregår den 4. september, og der er afgang fra Alsion i Sønderborg kl. 16. Forventet hjemkomst kl kl 21.30. Det er gratis at deltage. De 45 pladser fordeles efter først-til-mølle princippet, og tilmeldingen er bindende. Du kan se hele programmet og tilmelde dig på event@projectzero.dk eller https://vindtved-moellerne.eventbrite.dk