13 år efter de første undersøgelser til Lillebælt Syd Vindmøllepark blev indledt, nærmer projektet sig en godkendelse i Energistyrelsen. Byrådet skal i december bane vejen med en vedtagelse af lokalplanerne for de tre højspændingsstationer på Als. Kommer godkendelsen i forsommeren 2024, kan vindmølleparken stå klar i 2028. Det bringer Sønderborgområdet et stort skridt nærmere nullet i 2029 – og områdets fortsatte udvikling og vækst.

Mange holdt vejret først på året, da Energistyrelsen med et midlertidigt stop for nye kystnære havvindmølleparker sparkede planerne om Lillebælt Syd til hjørne.

Havvindmølleparkens kapacitet på 160 MW grøn strøm er nemlig en vigtig brik i den plan, der skal sikre, at vi har strøm nok til den grønne omstilling, hvor olie og gas og erstattes med el. Strømmen fra vindmølleparken skal både forsyne Sønderborgområdets stikkontakter og et planlagt Power-to-X anlæg, der skal producere grønne brændstoffer til fly og skibe.

Efter knap to måneders pause kunne forberedelserne til Lillebælt Syd fortsætte, og SONFOR og European Energy har siden arbejdet hårdt for at indhente de to måneder. Det betyder, at projektet nu er kommet så langt, at der kan søges etableringstilladelse hos Energistyrelsen. Sønderborgs bidrag til den proces er byrådets godkendelse af lokalplaner og kommuneplantillæg for transformerstationer ved Lavensby Strand samt højspændingsstationer ved Svenstrup og Fynshav. Punkterne er på dagsordenen i december.

En godkendelse af lokalplanerne er en forudsætning for, at Energistyrelsen kan behandle Lillebælt Syds ansøgning om etableringstilladelse i løbet af foråret næste år. Dermed kan havvindmølleparken stå klar i 2028, og timingen har stor betydning. Den grønne strøm fra Lillebælt Syd er nemlig en helt afgørende faktor for, at Sønderborgområdet når målet om et CO2-neutralt energisystem i 2029, siger Brian Seeberg, CEO i ProjectZero.

-Elforbruget i Sønderborgområdet stiger markant de kommende år, fordi vi skal bruge strøm til blandt andet elbiler, varmepumper og til at producere grønne brændstoffer til fx fly og skibe. Energikrisen har i den grad mindet os om, at vi har en samfundsopgave i at sikre nok vedvarende energi. Dertil kommer, at vi ikke kan være sikre på, at strømmen i hele det danske elnet er grøn i 2029, så vi skal producere så meget som muligt selv, siger Brian Seeberg.

Fundament for vækst
Nullet i 2029 skal ikke alene bidrage til at mindske klimaforandringerne. Det skal også bidrage til, at vi kan skabe vækst og udvikling i Sønderborgområdet.

Allerede i dag tager beslutningstagere fra det meste af verden på inspirationsbesøg i Sønderborgområdet, og vores førerposition inden for grøn omstilling har bragt adskillige store konferencer til byen – til gavn for de lokale erhvervsdrivende.

På kort sigt kommer de planlagte grønne projekter Lillebælt Syd, et nyt renseanlæg og Power-to-X anlæg også til at betyde hundredvis af nye arbejdspladser.

-Det har krævet virkelig stor dedikation, handlekraft og vedholdenhed af et samlet Sønderborgområde at nå dertil, hvor vi er i dag. At vi når nullet i 2029, er det stærkeste bevis på, at vi kan noget helt særligt og stadig har en grøn førerposition, og en etableringstilladelse til Lillebælt Syd bringer os væsentlig tættere på målet: Et nul, der inspirerer verden, og giver et solidt fundament for vækst, så Sønderborgområdet også er et attraktivt sted med gode muligheder for vores børn og børnebørn, siger Brian Seeberg.

FAKTA OM LILLEBÆLT SYD

Når Lillebælt Syd Vindmøllepark står klar, vil den årligt kunne producere cirka 650 GWh grøn strøm, hvilket svarer til, at den kan forsyne 140.000 husstande. Strømmen fra vindmøllerne bliver transporteret gennem et søkabel til en transformerstation ved Lavensby Strand ved Nordals, og herfra videre i mindre, nedgravede landkabler til Svenstrup og Fynshav, hvor det kobles på Energinets eksisterende transmissionsnet mellem Sønderborg og Fyn.

SONFOR og European Energy er gået sammen om at udvikle, etablere og drifte vindmølleparken i det fælles selskab Lillebælt Vind A/S.