Erhvervsminister Morten Bødskov kaldte det verdenshistorie, da energi- og fibernetkoncernen Andel og den globale biogasproducent Nature Energy i fredags indviede det første anlæg i verden, der på kommerciel basis øger produktionen af biogas via elektrolyse og biologisk metanisering. Det nye Power-to-X anlæg ved Sønderborg er opført på kun ét år.

Andel og Nature Energys arbejde med den grønne omstilling har rundet en vigtig milepæl. I et partnerskab, der blev indgået i efteråret 2022, har de to virksomheder investeret 100 mio. kr. i et biologisk Power-to-X anlæg i Glansager på Als, der nu er klar til at gå i produktion Her omsætter Andels elektrolyseanlæg overskydende strøm fra sol og vind til brint (hydrogen), der fødes ind i Nature Energys metaniseringsanlæg hvor det møder CO2. Det danner e-metan, og derved øges produktionen af biogas fra det eksisterende biogasanlæg og mængden af CO2 reduceres.

Når anlægget er i fuld drift i foråret, vil den producerede brint booste Nature Energys produktion af grøn gas med 12.000 m3 gas om dagen. Til sammenligning bruger et parcelhus cirka 1300-1500 m3 gas om året.

Erhvervsminister Morten Bødskov drejede på hanen ved dagens indvielse, så brint kunne flyde fra elektrolyseanlægget til Nature Energys tanke, og ministeren ser et stort potentiale i den nye teknologi:

”Der er skrevet et stykke af verdenshistorien i dag i Sønderjylland. Som det første sted i verden kan man nu fra Als producere e-metan biogas, til kommercielt brug. Det er den form for innovativ tankegang, som skal være med til at drive den grønne omstilling fremad. For her har vi et skoleeksempel på, hvad et tæt samarbejde mellem viden-institutioner og virksomheder kan skabe. Hele den sydlige del af Jylland er allerede en grøn energimetropol, og med åbningen i dag har regionen fået et varemærke, som både skaber vækst og arbejdspladser. Det er helt afgørende og vigtigt skridt mod vores alle sammen grønne fremtid,” siger erhvervsminister Morten Bødskov.


Turbo på grøn omstilling

For borgmester Erik Lauritzen (A) repræsenterer indvielsen og anlægget endnu et skridt på vejen for at få nedbragt CO2-udslippet i Sønderborg Kommune.

”En stor tak til Nature Energy og Andel for jeres tro på dette Power-to-Gas-anlæg, som I har placeret her i Sønderborg Kommune lige ved siden af Nature Energys biogasanlæg i Glansager. Med Power-to-Gas-anlægget vil Sønderborg-området skære endnu en stor del af CO2-udledningen i kommunen. Vi har allerede en reduktion på 57 procent i Sønderborg Kommune. Mange kigger allerede i vores retning for at finde de rette løsninger, og det kan vi profitere af – ikke mindst hos virksomhederne – når vi kan vise resten af verden, hvordan klimaomstillingen kan omsættes og derigennem skabe vækst gennem eksport af grønne løsninger”.

Andel har en ambition om at gå forrest i samfundets omstilling til grønnere fremtid og har investeret cirka 50 mio. kr. i anlægget. For Jesper Hjulmand, adm. direktør, er partnerskabet et eksempel på, hvordan et stigende samspil mellem forskellige sektorer i energibranchen kan være en effektiv måde at angribe en af de største udfordringer, verden står overfor, nemlig klimakrisen.

”Vi skal bekæmpe klimaforandringerne. Nu. Det gør vi ved at sætte turbo på den grønne omstilling. Derfor tester vi grønne teknologiske løsninger i samarbejde med fx Nature Energy, så vi kan blive klogere på, hvordan vi bedst og hurtigst kan bidrage til at sænke vores samlede CO2-udslip og sætte en stopper for klimakrisen”.

I alt vil Andel investere 90 mia. kr. i den grønne omstilling frem mod 2035, og investeringerne skal blandt andet gå til at opsætte 1 GW elektrolyse. Power-to-X-anlægget i Glansager er første skridt på vejen.

For Ole Hvelplund, CEO i Nature Energy, markerer anlægget ikke bare en milepæl i udviklingen af grøn gas i industriel skala men også et blik ind i fremtiden:

”Som branche er vi meget ung og har faktisk ikke engang eksisteret i 10 år. Derfor er vi en branche, der stadig udvikler sig og som vi i Danmark står helt i spidsen for. Det betyder også, at vi endnu ikke har set det fulde potentiale af denne cirkulære energiform. Anlægget her i Glansager er netop et stærkt bevis på hvor central en rolle organisk affald og biogas spiller i den grønne omstilling".

Fakta

Teknologien kort fortalt

Biogas udvindes af organisk affald fra husholdninger, industri og landbrug og består af CO2 (kuldioxid) og CH4 (metan), som kan erstatte den naturgas, der kan hentes fra undergrunden. Brint (hydrogen) iblandes biogassen og går i forbindelse med CO2. Herved dannes CH4, som også kaldes e-metan, fordi den er lavet ved hjælp af elektrolyse.

På den måde bliver energimængden større, ud fra den samme mængde organisk affald. En særlig gevinst ved anlægget i Glansager er, at det kan tændes og slukkes efter behov, og når der er overskud af strøm fra eksempelvis vindmøller. Dermed er anlægget med til at balancere energisystemet, når der produceres mere grøn strøm, end der forbruges.

En del af projektet er støttet af Erhvervsfyrtårn Syd. Midlerne kommer Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU’s REACT-program.

Teknologien er påvist i et samarbejde mellem Syddansk Universitet, DTU, Biogasclean og Nature Energy som en erhvervs-ph.d. og startede i et reagensglas i et laboratorium i 2019.