I konkurrence med flere end 50 deltagere fra hele verden, modtog Sønderborgområdets ProjectZero sent i går aftes World Economic Forums udmærkelse for offentligt-private samarbejder i byer.

Siden 2007 har kommunen, virksomhederne, borgerne, forsyningsselskaberne og institutionerne i Sønderborgområdet arbejdet sammen i det offentligt-private partnerskab ProjectZero for at gøre kommunens energisystem CO2-neutralt i 2029.

Partnerskabet blev sent i går aftes belønnet med World Economic Forums (WEF) udmærkelse for offentligt-private samarbejder i byer.

Public-Private Collaboration Award, der blev overrakt ved WEFs Urban Transformation Summit i Detroit, USA. World Economic Forum er en uafhængig international organisation, som har til formål at forbedre verdens tilstand via offentlig-privat samarbejde.

- Det er en stor glæde at være borgmester for en kommune, hvor vi virkelig forstår at stå sammen og samarbejde på tværs for at skabe resultater. Derfor er jeg særlig glad og stolt over, at det netop er vores stærke partnerskab, som prisen fra World Economic Forum anerkender. Samarbejdet er nøglen til, at vi lykkes med at nå nullet i 2029, siger Sønderborgs borgmester Erik Lauritzen.

Formel for alle
Siden ProjectZeros begyndelse i 2007 er Sønderborgområdets energirelaterede CO2-udledning reduceret med 57 procent, svarende til en besparelse på omkring 400.000 tons CO2, og der er yderligere 300.000 tons at reducere, inden man er i mål i 2029.

- Med ProjectZero har vi via et stærkt samarbejde fået nedbrudt de siloer, der stod i vejen for at lykkes med den grønne omstilling. I Sønderborg har private og offentlige aktører i fællesskab fundet den formel, der i prioriteret rækkefølge sikrer, at vi først og fremmest energieffektiviserer. Dernæst sørger vi for, at den allerede producerede energi genbruges, og endelig dækker vi behovet for ny energi gennem vedvarende og grønne løsninger. Med den formel kan omkostningerne til rejsen mod CO2 neutralitet reduceres med 50% - og det er en formel, der kan bruges alle vegne, af alle, siger Lars Tveen, bestyrelsesformand i ProjectZero Fonden.

Fremskynde klimaindsatsen
Netop det faktum, at ProjectZeros model er let at skalere og tilpasse til andre byer, og dermed kan bruges som en direkte inspirationskilde, er en af de grunde, som World Economic Forum har lagt vægt på i udvælgelsen. Det fortæller Jeff Merritt, der er leder af World Economic Forums Center for Urban Transformation

- ProjectZero giver en model for, hvordan den offentlige og private sektor kan gå sammen om at levere på store og modige ambitioner, som ellers ikke ville være mulige. Ved at anerkende denne verdensledende indsats håber vi at opmuntre og inspirere andre byer til at følge trop og skabe nye partnerskaber for at fremskynde klimaindsatsen, siger Jeff Merritt.

ProjectZeros opskrift går ud på at skabe et sammenhængende energisystem bygget på de tre nøgleprincipper; energieffektivitet, sektorintegration og grønne energikilder. De forskellige energikilder og sektorer bindes sammen i et fleksibelt, digitaliseret netværk, der blandt andet muliggør, at huse kan opvarmes med overskudsvarme fra lokale virksomheder og at elbiler lades op, når der er mindst pres på energiforbruget. Data sikrer, at energien udnyttes så effektivt som muligt.