Et flertal i Økonomiudvalget har besluttet at udpege 14 områder til vedvarende energianlæg som perspektivområder i Kommuneplan 2023-2035. Et område til vindmøller i Ertebjerg udgår på grund af konflikt med nationale interesser.

I februar 2023 udpegede Økonomiudvalget 14 mulige områder, der skulle undersøges nærmere til vedvarende energianlæg som solceller og vindmøller. Områderne indgik i det videre arbejde med Kommuneplan-forslag 2023-2035, som har været i høring. Forvaltningen er nu ved at klargøre kommuneplan-forslaget til endelig vedtagelse.

I den forbindelse ændres i kommuneplanen, så områderne til vedvarende energi ikke bliver rammelagt, men fremgår som perspektivområder. Et område til vindmøller i Ertebjerg er taget ud af kommuneplanforlaget på baggrund af konflikt med nationale interesser. De resterende 13 områder samt et nyt område ved Snogbækgård indgår som perspektivområder i kommuneplanen.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Slesvigsk Parti og Venstre stemte for at udpege 13 områder. Nye Borgerlige stemte imod. Et flertal bestående af Socialdemokratiet og Slesvigsk Parti stemte for også at udpege Avnbøløsten som perspektivområde for VE-anlæg. Venstre og Nye Borgerlige stemte imod. Dansk Folkepartis medlem af Økonomiudvalget deltog ikke i mødet.

- Vi fortsætter arbejdet med at muliggøre grønne energiprojekter i Sønderborg Kommune over de kommende år. Men de enkelte projekter tages ud af kommuneplanen, og så fortsætter vi arbejdet med projekterne særskilt. Når der kommer ansøgninger, så sætter vi en proces i gang, hvor borgerne sikres indflydelse. Så det er ikke projekter, der skyder op ad jorden i morgen, men et arbejde, der kommer til at strække sig over flere år, siger borgmester Erik Lauritzen.

Perspektivområderne signalerer, at kommunen er interesseret i at modtage projektansøgninger for områderne. Hvis der kommer konkrete ansøgninger om VE-anlæg, vil der blive lavet kommuneplantillæg, lokalplan og miljøvurdering. Desuden vil høringssvarene fra den netop afsluttede høringsproces blive inddraget.

- Vores mål er ikke at realisere VE-anlæg på alle 14 områder, men at understøtte det landsdækkende mål om at firedoble elproduktionen fra sol- og vindanlæg. Det er vigtigt for os, at der arbejdes med projekter, hvor der kan skabes lokalt medejerskab, så projekterne giver fordele til lokalsamfundet. Og så skal ansøgerne opfylde vores ønsker om at tage hensyn til klima, biodiversitet, beskyttelse af grundvand og landskaber, siger Stephan Kleinschmidt, der er første viceborgmester.

Baggrunden for udpegningen er at skabe forsyningssikkerhed samt den nationale klimaaftale om grøn strøm og varme fra 2022. Aftalen sikrer rammevilkår, der kan muliggøre en firedobling af den samlede elproduktion fra sol- og vindenergi frem mod 2030.

Ifølge VE-loven skal vedvarende energiprojekter indbetale et beløb til en pulje, som skal bruges lokalt. Netop nu har borgere og foreninger i Sønderborg Kommune mulighed for at søge tre grønne puljer frem til den 1. december 2023.

Læs mere om puljer og de 14 område her.


De 14 perspektivområder:
Avnbøl: Solceller
Avnbøløsten: VE-anlæg
Blans: Vindmøller
Kværs: Vindmøller
Langesø: Solceller
Lysabild: Solceller
Majbøl: Solceller
Mintebjerg: Solceller
Pøl: Vindmølleudskiftning
Snogbækgård: Solceller
Svenstrup: Solceller
Tumbøl Søndermark: Vindmøller
Ullerup Mark: Vindmøller
Vester Sottrup: Solceller