Sidste år reducerede Sønderborgområdet CO2-udledningen med mere end 10.000 ton, viser det netop offentliggjorte klimaregnskab. Udskiftningen af olie- og gasfyr går hurtigere end forventet. Til gengæld halter den grønne transport og vedvarende energi bagefter.

Det går den rigtige vej for Sønderborgområdets mål om, at hele kommunens energiforbrug skal være CO2-neutralt i 2029. Sidste år nedbragte områdets borgere, virksomheder og institutioner i Sønderborg Kommune udledningen med yderligere 10.000 ton.

Dermed er områdets udledning fra 2007, hvor ProjectZero blev født, reduceret med 57 procent, hvilket glæder borgmester Erik Lauritzen.

- Jeg er stolt over, at vi er nået så langt. Det viser på fornemste vis, hvor gode vi er til at stå sammen og arbejde på tværs i Sønderborgområdet, når det gælder. Den holdindsats skal vi bruge for at komme helt i mål i 2029, for der er stadig masser af arbejde foran os. Jeg glæder mig samtidig over, at indsatsen i ProjectZero skaber vækst og arbejdspladser, fordi områdets virksomheder kan demonstrere og eksportere konkrete klimaløsninger, der kan bruges i hele verden, siger Erik Lauritzen.

Tallet fremgår af det netop offentliggjorte klimaregnskab, som er en status over, hvordan det går med den masterplan, der er lagt for at nå nullet. Allan Pilgaard-Jensen, der er programchef for ProjectZeros masterplan, siger:

- Jeg oplever stor interesse for at være med til at bidrage til nullet fra hele området, og i fællesskab er vi godt på vej. Samlet set er vi lidt bagefter målet på 60 procent for 2022, men kurven går stadig i den rigtige retning. Der er et par områder - særligt transport - vi skal have intensiveret fokus på. Men vores beregninger viser, at vi er på rette kurs, og vi er ikke i tvivl om, at vi når nullet i 2029.

Langt størstedelen af afvigelsen fra målet på de 60 procent skyldes, at ProjectZero i år er skiftet til nyere og mere nøjagtige metoder til opgørelse af C02-udledningen fra den el, vi importerer, den biogas, vi producerer samt antallet af biler i kommunen.

Flere ladestandere på vej

Netop på transportområdet er det gået den forkerte vej sidste år. Udledningen fra personbiler er ikke som ventet faldet, men steget to procent. Det skyldes dels, at folk ikke arbejder så meget hjemmefra som under COVID-nedlukningerne og derfor kører mere. Men det skyldes også, at sønderborgerne ikke er så hurtige til at skifte til el-biler. I Sønderborgområdet udgjorde elbiler kun 3 procent af bilparken, mens landsgennemsnittet lå på 4. Dertil kommer, at bilejerne tilsyneladende ikke altid skrotter benzin- og dieselbilen, når de køber elbil.

- Faktisk viser tallene for første halvår af 2023, at vi sakker yderligere bagud. Det skal vi have fat om. Vi kan ikke tvinge folk til at vælge elbil, men vi kan være med til at gøre det nemt at skifte til el ved at have nok ladestandere rundt om i hele kommunen. En del af dem er allerede skudt op eller er på vej, siger Allan Pilgaard-Jensen.

Før sommerferien åbnede Better Energy for eksempel et anlæg med lynladere, og i øjeblikket har kommunen cirka 50 nye ladestandere i udbud. De skal placeres ved offentlige bygninger og parkeringspladser i hele området og forventes at stå klar i foråret 2024.

Også på tung transport sker der noget i disse måneder. For nylig offentliggjorde Danfoss, at de vil udskifte deres konventionelle lastbiler med elektriske lastbiler. Det giver en markant reduktion i udledningen fra den tunge transport i Sønderborg.

Ud med fyret

Hvor det kniber med at skifte de fossile biler ud, har sønderborgerne til gengæld været hurtigere til at skifte deres olie- og gasfyr ud med et grønnere alternativ som fjernvarme eller varmepumpe. Ikke færre end 847 skrottede sidste år gasfyret, mens 108 skiftede deres oliefyr ud. Målet er, at der ikke er flere olie- og gasfyr tilbage ved udgangen af 2029.

Selv om det stadig kræver en stor indsats at komme i nul i 2029, er det dog ikke Sønderborgområdets husstande, institutioner og virksomheder, der alene skal sørge for hele den resterende reduktion på ca. 300.000 ton. Sideløbende arbejder områdets varme- og forsyningsselskaber nemlig på en omlægning af energisystemet, der skal være med til at nedbringe energiforbruget og fjerne CO2-udledningen.

Fjernvarmen skal være helt CO2-neutral, og målet er, at op til 40 procent af fjernvarmen skal komme fra overskudsvarme fra områdets virksomheder.

Vigtige vindmøller

Samtidig skal Sønderborgområdet producere mere grøn energi i form af biogas, vind, sol og bæredygtige brændstoffer fra et nyt Power-to-X anlæg.

I klimaregnskabet for 2022 kan man se den positive effekt fra biogasanlægget i Glansager, og i år er Kværs-anlægget koblet på gasnettet. De kommende områder med solcelle- og vindmølleanlæg er også vigtige.

- Jo mere grøn energi, vi selv producerer, desto mindre afhængige er vi af importeret el, siger Allan Pilgaard-Jensen.

Målet er, at hele Sønderborgområdets elforbrug skal være CO2-neutralt i 2029.


FAKTA:Sådan når Sønderborgområdet nullet i 2029
CO2 reduktionerne frem til 2029 skal primært ske inden for nedenstående fire områder.

Bygninger
- Gas- og oliefyr udskiftes med varmepumpe, fællesvarme eller fjernvarme
- Energieffektivisering (isolering, vinduer mv)
- Mindre forbrug pga. ændret adfærd


Transport
- Fossile biler skiftes til elbiler
- Grønne lastbiler og varebiler
- Effektiviseret kørsel
- Reduceret kørsel


Erhverv
- Skift til grøn energi (biogas og el)
- Energieffektivisering/elektrificering
- Genbruge overskudsvarme

Energi

- Alt energi skal komme fra grønne energikilder