Energirenoveringspuljen er åben!

Fyrer du for gråspurvene i vintermånederne, eller har du en kronisk snue, så er det måske på tide at renovere din bolig og få lukket hullerne?

Boligejere med et energimærket hus E, F eller G kan søge tilskud. Så drømmer du om at renovere dit hus, kan du med fordel kombinere det med energirigtige løsninger, så sparer du samtidig på varmeregningen.

Søg puljen her 

Lever du op til de 5 krav?

Bolig type

Dit hus skal være en helårsbolig – og du skal selv eje det.

Energimærke

Dit hus skal have enten energimærke E, F eller G, og der må ikke være foretaget ændringer på dit hus, siden det blev udstedt. Det vil sige, at energimærket maks. må være 10 år gammelt og skal være baseret på en bygningsgennemgang.

Kender du ikke dit energimærke, så kan du få det udarbejdet. Find en rådgiver her.

 

Din renovering

Dit renoveringsprojekt må ikke være sat i gang eller være gennemført, når du ansøger om tilskud fra puljen.

Tidligere tilskud

Du må ikke tidligere have fået tilskud til det samme renoveringsprojekt, som du søger til i denne omgang.

Firma som skal renovere din bolig

Arbejdet skal udføres af en virksomhed med gyldigt CVR-nummer.

Det kan du søge tilskud til

Isolering

Du kan søge tilskud til forskellige typer af isoleringsprojekter: 

 • Tilskud til udvendig isolering af massiv ydervæg og let ydervæg.
 • Tilskud til efterisolering af tag og loft.
 • Tilskud til efterisolering af terrændæk, som er en gulvkonstruktion mod jord.
 • Tilskud til at nedlægge din krybekælder og etablere et terrændæk i stedet.

Vinduer

Du kan søge tilskud til udskiftning af forskellige vinduestyper:
 • Tilskud til udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer
 • Tilskud til udskiftning af eksisterende eller etablering af nye forsatsrammer.
 • Tilskud til at udskifte eksisterende facadevinduer

Ventilationsanlæg

Du kan søge tilskud til etablering af mekanisk ventilationsanlæg.

Vandbåret rumvarme

Du kan søge om tilskud til at etablere vandbåret rumvarme, hvis du ikke har et fordelingsanlæg i forvejen.

Energimærke

Du kan søge tilskud til dit eksisterende energimærke, hvis:

 • Du søger og får tilskud til et eller flere af de andre tiltag, der gives tilskud til
 • Dit samlede tilskud fra Energirenoveringspuljen er mellem 5.000 kr. til 10.000 kr.
 • Du selv har betalt for energimærkningen.
 • Energimærket maks. er 24 måneder gammelt fra ansøgningstidspunktet
 • Energimærket er udarbejdet med en bygningsgennemgang

Tilmeld dig nyhedsbrevet her!

Der er penge at spare hvad end du foretager store eller små energirenoveringer af din bolig. I vores nyhedsbrev om energirenoveringer får du løbende inspiration samt de bedste tips og tricks og gode råd til din næste energirenovering.