Müller Gas Equipment går struktureret til værks, når det gælder indsatser for at reducere CO2-udledningen. Og virksomheden venter gerne otte år på den økonomiske gevinst, hvis bare regnestykket giver et godkendt facit til sidst.

En del af: Skift energi og Spar energi

Først skal man kende sit udgangspunkt, så skal man sætte sig et realistisk mål, lave en plan for at nå det og til sidst skal man implementere de nødvendige tiltag, så målet indfries. Det er i store træk den opskrift – tilsat en god portion sund fornuft – Müller Gas Equipment har brugt og stadig bruger i bestræbelserne på at udlede mindre CO2.

Og opskriften virker. Siden 2017 har virksomheden reduceret sin udledning fra 850 til 557 ton om året. I samme årrække er andelen af vedvarende energi vokset fra 21,7 til 40,8 procent.

Virksomheden klarlagde selv sin CO2-udledning for scope 1 og 2 via Erhvervsstyrelsens CO2-beregner, og siden har der været en årlig opfølgning, så de kan følge udviklingen – og de gode resultater.

– At få overblik over vores CO2-udledning hjælper os med at kunne konkretisere vores fremtidige grønne tiltag, siger Joan Held, der er CFO.

Gennem årene har Müller Gas Equipment blandt andet skiftet alt belysning til LED, indført månedlige kontroller af lufttryk for at opdage energislugende lækager og i 2010 gik virksomheden over på fjernvarme. Virksomheden har siden igangsat initiativer, som udnytter fjernvarmen mere optimalt og samtidig sænker returtemperaturen – og den pris, virksomheden skal betale for at lede vandet retur.

Sparer 150 ton

Müller Gas Equipment kigger på tilbagebetalingstider helt op til 8 år. Det gør dem i stand til at blive spare mange penge – og ikke mindst CO2.  Virksomheden fik i 2021 lavet en energiscreening, som blandt andet belyste besparelsespotentialet ved at genbruge varmen fra gasovnene til at varme en af produktionshallerne op. En investering, der årligt vil spare virksomheden for 16,1 tons CO2 og 46.258 kroner. Da tilbagebetalingstiden på projektet viste sig blot at være 3,5 år, kan Müller Gas Equipment hæve den grønne barre ved også at elektrificere processen. Det giver en lidt længere tilbagebetalingstid, men til gengæld et grønnere energiforbrug.

-En energiscreening, som den vi fik lavet, er et fint redskab til at skabe overblik over potentialet. Samtidig kan vi have tiltagene in mente til et tidspunkt, hvor investeringen passer ind, siger Bo M. Christensen, Sales & Marketing Director.

Investering i klima og kundepleje 

En anden mulighed, som energiscreeningen pegede på, er opsætning af solceller. Virksomheden har lavet overslag på fire forskellige placeringer på bygninger, på virksomhedens mark eller som overdækning af parkeringspladsen. Hvis alle fire investeringer realiseres, vil virksomheden opnå en CO2-besparelse på ca. 150 ton. Dermed vil der være 150 færre ton at bekymre sig om, når CO2-afgiften bliver indført i 2025. Tilbagebetalingstiden på dette projekt er lige over 5 år, og det afventer i øjeblikket bestyrelsens afgørelse.

Netop nu har Müller Gas Equipment også gang i et andet projekt, der handler om at udnytte virksomhedens overskudsvarme.

Selvom Müller Gas Equipment er stolte over at være med til at passe bedre på klimaet, lægger virksomheden ikke skjul på, at den håber, at de grønne investeringer også er en investering i fremtidig kundepleje.

– Større virksomheder skal i 2024 skulle rapportere på deres bæredygtigheds indsats og CO2-udledning, og der er ingen tvivl om, at det vil medføre spørgsmål til os leverandører. Vi håber derfor at det giver os en konkurrencefordel, at vi er på forkant med kundernes forventninger, siger Bo M. Christensen.