Vesterled Teglværk vil være klimaneutral i 2050, men er allerede nu godt på vej. Værket har reduceret C02-udledningen med 55 procent og omlagt produktionen til CO2-reducerende mursten. Yderligere tiltag er i støbeskeen.

En del af: Genbrug energi og Spar energi

Selv om dåbsattesten siger 1843, kan man godt gå forrest og vise vejen for fremtidens bæredygtige teglproduktion. Det er Vesterled Teglværk i Nybøl et skoleeksempel på. Den 30. april 2023 påbegyndte teglværket omstillingen af produktionen til udelukkende at produceret den CO2-besparende mursten LESS. CO2-udledningen i produktionen af LESS-serien er reduceret med 70-90% sammenlignet med en traditionel mursten brændt på naturgas. Det skyldes, at LESS er fremstillet med mindre råmateriale, er dermed er mindre energitung at brænde og tørre samt at den brændes med certificeret biogas. 

– Teglværker bruger meget energi, fordi stenene skal brændes ved temperaturer over 1000 grader. Vores aftryk er derfor ikke uvæsentlig i en kommune som Sønderborg. Vi er meget bevidste om, at vi selvfølgelig skal være en del af løsningen på CO2-udfordringen – både lokalt og globalt. Derfor investerer vi massivt i udviklingen af fremtidens tegl og produktionen heraf, siger Andreas Christensen, der er ansvarlig for produktionen på Vesterled Teglværk. 

Genbrug varmen

Målsætningen i Egernsund Wienerberger er at alle deres fabrikker skal være klimaneutrale i 2050. Foreløbig er Vesterled lykkedes med at reducere den samlede CO2-udledning med 55 procent og energiforbruget med 50 procent siden 1990. Dette er sket ved blandt andet at arbejde systematisk med energioptimering – herunder indkøb af nye, mere energirigtige ovne. Det er ikke helt uvæsentlige besparelser, når teglværkets samlede energiforbrug i 2020 løb op i 57 GWh.

Vesterled har også arbejdet med at genbruge noget af den overskudsvarme, som de store ovne genererer under brændingen, i tørreprocessen af murstenene. Men værket producerer meget mere varme, end det selv kan bruge. Det gælder i øvrigt også de øvrige teglværker i Sønderborgområdet. Derfor arbejdes der med muligheden for at sende overskudsvarmen ind i fjernvarmesystemet, hvor områdets borgere kan få glæde af den.