Sønderborg kommune, SONFOR, Sønderborg Varme, Broager Fjernvarme og ProjectZero er gået sammen om at give borgerne et overblik over deres valgmuligheder, når de skifter til grøn varme.

En del af: Skift energi

5600 kg

Så meget CO2 udleder et oliefyr i gennemsnit

4300

Hustande, der mangler at skifte enten olie- eller gasfyret ud

3800 kg

Så meget CO2 udleder et gasfyr i gennemsnit

Vi har en varmeplan

Som forbruger kan det være svært at vide, hvilke valgmuligheder man har i forbindelse med skift til grønnere varme.  Det er nemlig geografien, der afgør, hvad der er muligt at få – og hvad der er den bedste og billigste løsning.

Sønderborg Kommune har derfor i samarbejde med de lokale forsyningsselskaber og ProjectZero lavet en kortlægning og plan for hele Sønderborgområdet, der viser den bedste løsning for de cirka 4300 husstande, som i de kommende år skal af med deres olie- og gasfyr.

I 2030 er det nemlig helt slut med oliefyr. Og i 2035 med gasfyr. Det har regeringen besluttet – dels af hensyn til klimaet og dels fordi vi gerne vil være uafhængige af russisk gas.

I Sønderborgområdet er vi lidt mere ambitiøse. Vi håber, at vi kan komme alle fyr til livs inden udgangen af 2029. De tæller nemlig tungt i vores CO2-aftryk. Et oliefyr udleder i gennemsnit 5600 kg CO2 om året, et gasfyr 3800 kg.

Dertil kommer, at langt de fleste med olie- og gasfyr ifølge Energistyrelsen vil opleve en lavere varmeregning, når de skifter til enten fjernvarme, lokalvarme eller varmepumpe.

For langt de fleste husstande i Sønderborgområdet er fjernvarme det bedste alternativ. Der, hvor det ikke kan betale sig med fjernvarme, skal husejerne enten over på en individuel varmepumpe eller en fælles lokalvarme løsning. Lokalvarme er ikke forbundet til fjernvarmenettet, men kan for eksempel være en fælles varmepumpe eller et termonet, som en hel landsby kan koble sig på.

På kortet kan du se, hvilke områder, der er i spil til henholdsvis fjernvarme eller lokalvarme. Bor du uden for de farvede områder, er anbefalingen at skifte til en varmepumpe.

Find din fremtidige varmekilde

På kortet kan du se, hvilke områder, der er i spil til henholdsvis fjernvarme eller lokalvarme. Bor du uden for de farvede områder, er anbefalingen at skifte til en varmepumpe.

Få tips til varmepumper.