Et forsøg i boligområdet Kløver-/Hvedemarken skal undersøge, om beboerne med hjælp af forskellige virkemidler kan nudges til at bruge mindre varme.

En del af: Spar energi

1049

beboere i Kløver- /Hvedemarken er med i projektet

2026

Projektet blev startet i 2022 og løber til og med 2026.

Der er fuld fokus på at bruge fjernvarmen bedst muligt i de cirka 400 lejligheder i Sønderborg Andelsboligforenings afdeling Kløver-/Hvedemarken. Målet er ikke alene en mere bæredygtig udnyttelse af varmen, men også at hjælpe beboerne med en billigere varmeregning. Alt sammen ved hjælp af en varmeveksler og virkemidler, der skal motivere beboerne til at spare på varmen. 

Inden projektet gik i gang, blev varmen fra radiatoren sendt direkte retur til fjernvarmen med det resultat at beboernes varmeregning ofte blev tilført et tillægsgebyr, fordi returvandet var varmere end forsyningsselskabets anbefaling. I dag sendes returvandet ned i kælderen forbi varmtvandsbeholderen, hvor den høje temperatur er med til at varme brugsvand op. Det giver en ekstra god og mere bæredygtig udnyttelse af fjernvarmen samtidig med, at beboerne slipper for at betale et tillægsgebyr til fjernvarmeselskabet, da returvandet er kommet af med varmen.  

Næste del af projektet handler om, at få beboerne til at være mere opmærksomme på deres forbrugsmønster og dermed reducere deres varmeforbrug. Forskellige kommunikative virkemidler skal testes for deres evne til at få beboerne til at ændre adfærd, så de bedste kan bruges i andre boligområder. 

Tiltaget i Kløver-/Hvedemarken er et af 6 europæiske demonstrations-sites i det europæiske projekt ARV, der skal skabe klimapositive cirkulære fællesskaber og øge bygningsrenoveringshastigheden. Fælles for alle tiltag under ARV er blandt andet, at de kobler mennesker, bygninger og energisystemer ved hjælp af digitale værktøjer, og at løsningerne er nemme for alle at forstå og bruge. Projektet er støttet af EU, og løber frem til 2026.